Data

Adressenbestand

Wens je een reeds bestaand adressenbestand uitbreiden of wil je prospecteren naar een geheel nieuwe lijst? Geef ons de mogelijkheid, bepaal je doelgroep en wij zorgen voor een mailinglijst compleet op maat. Tevens kan je bij LYCOM terecht voor het huren of aankopen van adressen, adressen van consumenten of particulieren op basis van diverse selecties en criteria.

Databeheer

Onderhoud
LYCOM kan je complete adressenbestand beheren. Wij zorgen voor ontvangst van respons, het verwerken van retours, mogelijke updates, gegevens van nieuwe klanten of prospecten en voegen deze toe aan je bestand of houden afzonderlijke documenten bij. Op elk moment kan je het bestand opvragen om de evolutie van je data op te volgen.

Ontdubbeling
Niets ergerlijker dan dubbels die zich vormen in je adressenbestanden. Een andere schrijfwijze of afkorting bij een firma- of contactnaam is hiervoor al voldoende. Misschien werken ook net iets te veel mensen aan eenzelfde lijst?
Een dubbele mailing naar dergelijke adressen komt heel onprofessioneel over en je betaalt onnodige port-, mailing- en drukwerkkosten. Om dit te vermijden, voeren wij een ontdubbeling uit van je bestanden op diverse niveaus en met een eigen programma.
Op aanvraag kunnen wij zelfs een manuele ontdubbeling uitvoeren. Deze laatste stap benadert de perfectie maar is heel tijdrovend.

Opkuis
Adressenbestanden zijn vaak afkomstig van diverse bronnen. In deze bestanden is weinig uniformiteit terug te vinden, met als gevolg dat de kwaliteit van het bestand dikwijls te wensen overlaat. Wij kunnen voor jou deze bestanden opkuisen, naargelang de behoefte. De inhoud krijgt dan een eenvormige structuur, overbodige gegevens worden gewist, enz.

Uniformiseren
Met uniformisatie van data maken wij de inhoud van alle gegevensvelden gelijk. Praktisch betekent dit dat alle info in het juiste veld komt te staan. Wil je het huisnummer bijvoorbeeld niet in hetzelfde veld als de straatnaam? Wij splitsen voor je op of brengen net samen, naargelang de vraag.

Matching
Als je een nieuw adressenbestand aankoopt of uitbreidt en dit wenst te integreren in de ‘gebruikelijke’ database, kan LYCOM dit voor je doen. Zo vermijd je bijvoorbeeld dat er zich dubbels vormen en kan je verder werken met gelijklopende rijen en kolommen.